Informatie over AMDG

Muziekvereniging AMDG. uit Wehl is opgericht in 1896 en in 2016 is het 120 jarige bestaan gevierd.  Het fanfare orkest telt momenteel ca. 35 leden en komt uit in de 2e divisie fanfare. AMDG is aangesloten bij de koepelorganisatie KNMO.

De letters A.M.D.G. staan voor: “Ad Majorem Dei Gloriam”, wat vertaald kan worden als: “Tot meerdere ere Gods”. Hieruit blijkt dat de ontstaansgeschiedenis van AMDG gezocht moet worden in het kerkelijke leven. Tot de tweede wereldoorlog was het opluisteren van allerlei kerkelijke festiviteiten dan ook de hoofdtaak. Pas na de tweede wereldoorlog kreeg de vereniging haar huidige structuur en taak in de gemeenschap. Vanaf die tijd is AMDG ook een regelmatige bezoeker van de door de bond georganiseerde concertconcoursen.

Naast het fanfare orkest besteedt de vereniging veel aandacht aan de opleiding van jeugdige muzikanten. 

AMDG biedt aan verschillende doelgroepen binnen de regio de mogelijkheid om hun hobby, het maken van muziek uit te kunnen oefenen.

Binnen onze vereniging kan ieder lid zich blijven ontwikkelen om een, voor dat lid, zo hoog mogelijk niveau te halen.

Uitgangspunt hierbij is “plezier” in het maken van muziek en de onderlinge betrokkenheid.

De vereniging wil met haar activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan de onderlinge verbondenheid van de gemeenschap.