Over ons

Informatie boekje

In ons Infoboekje treft u uitgebreide informatie over AMDG aan. Mocht u na het lezen van dit boekje nog aanvullende informatie wensen, schroom dan niet om via e-mail of per ...

Informatie over AMDG

Muziekvereniging AMDG. uit Wehl is opgericht in 1896 en in 2016 is het 120 jarige bestaan gevierd. Het fanfare orkest telt momenteel ca. 35 leden en komt uit in de ...

Dirigent

AMDG staat sinds september 2020 onder leiding van Jan Nellestijn. De Nederlandse dirigent Jan Nellestijn (1960) begon zijn loopbaan als Kornettist/Trompettist bij de toenmalige Johan Willem Friso Kapel te Assen ...

Historie

De letters AMDG staan voor: “Ad Majorem Dei Gloriam”, wat vertaald kan worden als: “Tot meerdere ere Gods”. Hieruit blijkt dat de ontstaansgeschiedenis van AMDG gezocht moet worden in het ...