Historie

De letters AMDG staan voor: “Ad Majorem Dei Gloriam”, wat vertaald kan worden als: “Tot meerdere ere Gods”. Hieruit blijkt dat de ontstaansgeschiedenis van AMDG gezocht moet worden in het kerkelijke leven. Tot de tweede wereldoorlog was het opluisteren van allerlei kerkelijke festiviteiten dan ook de hoofdtaak. Pas na de tweede wereldoorlog kreeg de vereniging haar huidige structuur en taak in de gemeenschap. Vanaf die tijd is AMDG ook een regelmatige bezoeker van de door de bond georganiseerde concertconcoursen.

In 1996 verscheen het boekje “100 Jaar A.M.D.G.” ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van de vereniging. Dit boekje is een uitgave van de Oudheidkundige Vereniging Wehl. Het bevat veel wetenswaardigheden over de periode 1896 – 1996. De originele foto’s zijn in het bezit van de oudheidkundige vereniging. U kunt het boekje downloaded door op onderstaande link te klikken.

100 Jaar AMDG (Uitgave Oudheidkundige Vereniging Wehl, 1996)

100 Jaar AMDG Correctie