DONATEURSACTIE 2020

In mei zouden de leden van Muziekvereniging AMDG weer langs de deuren gaan in Wehl voor de bekende donateursactie. We hadden daar ook een vergunning voor maar alle vergunningsplichtige activiteiten zijn door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ingetrokken. Dat betekent dat we niet langs de deur kunnen gaan. De donateursactie is echter voor ons een belangrijke bron van inkomsten.

Omdat er veel activiteiten naar het “digitale domein” zijn verschoven passen wij ons daar bij aan. Wij proberen nu zo veel mogelijk Wehlenaren en andere supporters te bereiken om hen te vragen zelf te doneren. Dat kan op rekening nummer NL68 RABO 0157 200 329 t.n.v. AMDG onder vermelding van “Donateursactie 2020”.

Uiteraard zijn wij u zeer erkentelijke voor uw donatie en wij hopen dat we snel weer samen muziek mogen maken en van ons kunnen laten horen.