Onzekere start 2e helft 2020

De vakantie zit er voor de muzikanten van AMDG ook op en vanaf donderdag 3 september gaan we van start voor de 2e helft van 2020.

Het 1e halfjaar van 2020 was een zeer bijzonder jaar dat we niet snel zullen vergeten. Na het memorabele “Bommen op Wehl” concert op 26 januari hadden we nog vele andere plannen. Het liep echter allemaal anders. Door de uitbraak van het coronavirus moesten we de repetities stilleggen en werden alle evenementen afgezegd. Ook onze geplande buitenlandse reis naar Zuid-Duitsland werd geschrapt. En alsof dat nog niet alles was, kregen we van onze dirigent (Gido van Schijnel) te horen, dat hij om zijn moverende redenen besloten had te stoppen als dirigent van AMDG.

Gelukkig konden we voor de vakantie de repetities weer opstarten. Weliswaar met wat aanpassingen aan de opstelling en met de invoering van wat andere hygiene maatregelen. Dank aan de medewerkers van het Koning Beatrix Centrum in Wehl die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Op donderdag 16 juli hebben we op de jaarlijkse barbecue afscheid genomen van Gido. We hadden graag nog een afscheidsconcert met hem gegeven, maar ook dat zat er niet in. Gido, bedankt voor je inzet en je enthousiasme waarmee je ons de afgelopen zes jaar hebt geleid.

Afscheid Gido van Schijndel

En dan kwam natuurlijk de vraag: “Hoe nu verder?” Ruimte voor een sollicitatieprocedure en proefdirecties was er niet. Gelukkig bleek een “oude bekende”, dirigent Jan Nellestijn, nog vrij te zijn op onze repetitieavond (donderdagavond). En hij reageerde zeer enthousiast toen we hem vroegen of hij na de vakantie als interim dirigent aan de slag wilde gaan bij AMDG. Jan is inmiddels geen onbekende meer in de regio. Zo is hij sinds 2015 actief als dirigent van onze zustervereniging St. Jan in Kilder.

Met Jan gaan we invulling geven aan de 2e helft van 2020. Hopelijk houdt het virus zich rustig en kunnen we toch nog een paar mooie concerten geven. Zo staat er 7 november een concert op de agenda samen met de jubilerende harmonie St. Jan uit Kilder en harmonie KNA uit Zeddam.

En op 20 december gaan we dit bijzondere jaar afsluiten met een kerstconcert onder leiding van dirigent Jan Nellestijn.

Dit alles onder voorbehoud. Hou de website dus in de gaten!

Jan Nellestijn